Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sunrise/sunrise.vn/kportal/vendor/symfony-cmf/routing/src/ChainRouter.php on line 101
Nguyên-tắc ghép âm
18-04-2019

Nguyên-tắc ghép âm

Các trường hợp KHÔNG phát âm

 • H-câm
  Ví dụ: homme, harmonie KHÔNG phát âm chữ H
 • Nguyên-âm e đứng cuối một từ hoặc âm tiết
  Ví dụ:
  • petite, rue, femme KHÔNG phát âm chữ e đứng cuối
  • maintenant THƯỜNG KHÔNG phát âm chữ e đứng cuối âm tiết đầu (main-)
 • Phụ-âm đứng cuối một từ
  Ví dụ: trop, mot, trois KHÔNG phát âm Phụ-âm đứng cuối
  NGOẠI TRỪ các âm
  [ k ] - [ f ] - [ l ] - [ ʁ ]
  Ví dụ: neuf, jour VẪN PHÁT ÂM phụ-âm đứng cuối

Nối âm (Liên-tụng) trong tiếng Pháp

Như đã nêu ở trên, khi Phụ-âm đứng cuối 1 từ thì ta không phát âm.
Tuy nhiên, nếu chữ cái đầu tiên của từ kế tiếp Nguyên-âm hoặc H-câm thì xảy ra "Nối âm".
Nguyên-tắc nối âm như sau:
 • Chữ d khi nối âm sẽ đọc thành âm [ t ]
 • Chữ f khi nối âm sẽ đọc thành âm [ v ]
 • Chữ s, x khi nối âm sẽ đọc thành âm [ z ]

Advertising

Contact: 0166 914 0 916

Back to Top